Životní prostředí

Terén, který mohou pokrýt
Možnosti  prozkoumat obtížný terén s malým nebo žádným zavedeným přístupem k vozidlu? Nabízíme operátora s dronem, aby letěl do takových oblastí, než aby lidi na zemi byli vystavení potenciálnímu  nebezpečí. Například pro hodnocení vegetačního zdraví podél řek nebo kanalizačních kanálů provádějí prohlídky zvýšených vchodů do jeskyně nebo hledají vzácnou flóru na nepřístupných místech.