Stavebnictví

Drony umožňují prohlídky nejnáročnějších střech a budov.   Přiblížit se konkrétně na vady, jako jsou praskliny, koroze, poškození bouří, odpadávání fasády. To přispělo k významnému bezpečnostnímu faktoru při stavebních kontrolách, stejně jako k odstranění tradičních procesů manuální inspekce, jako je například získání  přístup k zařízením a lešením, což by mohlo stát nákladem několik tisíc denně. 

Mosty, věže, solární panely, větrné elektrárny ... Mnoho venkovních staveb musí být zkontrolováno nejméně jednou ročně. Drony nahradí jeřáby a  plošiny a horolezecké práce. Umožňují rychlejší, bezpečnější a podrobnější obrázky s vysokým rozlišením těchto aktiv. Snímky lze slepit spolu pomocí softwaru a lze je vyvíjet 3d modely aktiv. Pokaždé, když se tak stane, majitel majetku může těžit z více a více historických údajů o objektu.

Přesné a včasné posouzení majetkových poměrů na základě drone může pomoci snížit investiční riziko a pomáhat správcům nemovitostí, majitelům a pojistitelům, aby rozhodovali o svých vlastnostech. Aby bylo možné tak učinit, majitelé a správci potřebují modernější a efektivnější řešení pro posuzování nemovitostí a střech za účelem ochrany zúčastněných stran a jejich investic.