Počty zvířat

Divoká prasata se mohou dostat do křovinatých oblastí, způsobit zničení a hnízdění uvnitř křoví. Jsou obtížné vidět během dne a od země. Dron s vizuální nebo termální kamerou je může detekovat a odeslat živé video Propojené s lidmi v bezpečné vzdálenosti . 

Škůdci  působí jak na životní prostředí, tak na primární producenty, což způsobuje nenapravitelné škody na původních půdách, flórach a faunech spolu se značnými ztrátami v odvětví zemědělství.

Zjišťování živočichů, jako jsou velké populace černé zvěře v místech výskytu jsou  drony jsou tišší než tradiční letadla, čímž je méně pravděpodobné, že jsou zvířata narušena, a proto se snadněji počítá.