O nás

Naše specializace

STAVEBNICTVÍ

Profesionálně natočené stavby, či pozemky z výšky mohou využít, jak zemědělská družstva, realitní kanceláře, stejně jako developerské firmy. Máme k dispozici dron i vrtulník. Kvalitní postprodukce je samozřejmostní.

SOUDNÍ ZNALECTVÍ

Potřebujete udělat profesionální odhad ceny nemovitosti, nebo Vás zasáhla živelná událost a není bezpečné vcházet do budov, náš dron Vám je k dispozici.

 

Máme všechna povolení a licence

Jsme registrovanými piloty bezpilotních letadel a máme oprávnění létat dle předpisu L2 a doplňku X leteckého zákona. Jako provozovatelé i piloti neseme veškerou zodpovědnost za úkony spojené s létáním a natáčením. K tomu samozřejmě máme pojištění zodpovědnosti z provozu letadel a to až do výše 24 milionů korun.

 

Pár zásad, které je potřeba dodržet

 „První a nejdůležitější krok, před úspěšným domluvením zakázky, je dohoda mezi naším kvalifikovaným pilotem a klientem. V rámci legislativy ČR je komerční létání bez povolení k provozování leteckých prací zakázáno a je trestáno vysokými pokutami. To samé platí i při nedodržování leteckých předpisů a zákonů.“

 

V jakém předstihu nás musíte kontaktovat?

Místo a čas letu A: Při létání nad vaším soukromým pozemkem, při létání nad veřejným prostranstvím bez volně pohybujících se osob či zvířat a mimo hustě obydlenou zónu, není problém domluvit se na akci 1-3 dny dopředu.

Místo a čas letu B: Při létání nad cizími pozemky a stavbami, ve městě (hustě obydlené zóně), nad komunikacemi, okolo lidí a podobně, kontaktujte našeho pilota nejlépe 2 týdny dopředu, nejméně však týden dopředu, aby včas stihl vyřídit dodatečných povolení na úřadu pro civilní letectví.

Jaké jsou letové podmínky?

Dopředu musíme znát také hrubý scénář akce, pak spolu doladíme detaily a vymyslíme nejlepší možnou variantu. Důležité faktory jsou počasí a povětrnostní podmínky, výšky a vzdálenosti záběrů, zmapovaní přilehlého okolí, uvědomění všech zúčastněných osob a získání jejich písemného souhlasu, popřípadě zábor pozemních komunikací a podobně.

Vzletová a přistávací plocha – pro vzlet i přistání je potřeba písemný souhlas majitele pozemku, pro vzlet i přistání našemu pilotovi stačí otevřená plocha cca 3 x 3 metry