Mapování povodňových toků

Mapování hladin řeky je možné provést rychle, identifikovat rizikový vývoj a zdůraznit způsoby, jak zlepšit tento problém. Oba břehy řeky mohou být mapovány současně a mohou být zobrazeny ve 3D. Software vám umožňuje simulovat různé úrovně povodní a jejich vliv na terén. Také lze vypočítat průřezy v libovolném místě podél řeky.